Nu är vi igång

Kick Off på Hack4Europe Sweden

Efter introduktion av Karin Nilsson, Riksantikvarieämbetet och David Haskiya, Europeana, är utvecklarna igång.

Deltagarna inledde med att presentera sig själva och en del efterlyste vissa behov, vilket direkt ledde till att det uppstod lagbildningar. Vilket så klart uppmuntras!

Foto: Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!