Jury på plats

Jury Hack4Europe Sweden

Hack4Europe.se har fått den bästa av jurys och kommer bestå av Europeanas representant David Haskiya som flyger in till det svenska hackathonet, Joakim Jardenberg (@jocke) senior rådgivare i allt som rör Internet och media, Kristina Alexanderson (@kalexanderson) projektledare för Webbstjärnan på .SE och skolombudsman för CC-Sverige och Rolf Källman (@rolfkallman) avdelningschef för  Informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet och som efter sommaren kommer vara verksamhetsansvarig för Samordningssekretariatet för digitalisering.

Vi är väldigt glada att ha er som jury!

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!