Miniseminarier

Under fredagens kulturarvsmingel kommer det att hållas ett antal miniseminarier.

Minglet pågår på fredagen mellan 15.00-18.00 för utvecklarna och inbjudna gäster.

Schemat ser ut ungefär så här. Med reservation för ändringar.

Tidsschema

15.00 Inledning och välkomna! Karin Nilsson från Riksantikvarieämbetet.

15.15 Presentation av Europeana. David Haskyia.

16.00 Fritt fram! Om att släppa Riksantikvarieämbetets information fri (länk till PDF-rapport). Johanna Berg, Riksantikvarieämbetet.

16.15 Kristina Alexanderson, .SE

17.00 Aristotle, the sequel, med Joakim Jardenberg

17.15 Jonas Söderström, InUse och författare av boken Jävla skitsystem.

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!