Kulturarvsmingel!

I anslutning till hackathonet anordnar Riksantikvarieämbetet miniseminarier och mingel mellan klockan 15.00 och 18.00, fredagen den 10 juni i Livrustkammaren!

På minglet vill vi ge personer från kulturarvssektorn, institutioner som Vinnova och .SE, departementen och IT-utvecklare möjlighet att möta varandra för att utbyta erfarenheter om hur vi på bästa sätt kan göra kulturarvet tillgängligt och angeläget för alla!

I korta seminarier presenteras Europeana och K-samsök som källor för öppen och länkad data, Johanna Berg presenterar Riksantikvarieämbetets arbete med att CC-licensera sitt bildmaterial och Kristina Alexanderson visar på potentialen i kulturarvsinstitutionernas bildmaterial. Dessutom pratar Joakim Jardenberg och Jonas Söderström om hur öppen data kan komma alla till del!

Vi bjuder på italiensk buffé!

Kontakta Karin Nilsson om du vill komma men saknar en inbjudan.

 

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!