Ytterligare fyra priser delas ut

Det kommer förutom det stora priset (deltagande i Digital Agenda Assembly i Bryssel den 16 juni) delas ut fyra andra priser.

De fyra priskategorierna är (med reservation för ändringar):
- Most commercial app
- App with biggest social impact
- Most innovative app
- Special audience prize – the best app selected by the peer developers

Det kan tillkomma ytterligare priser.

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!