Tidsschema

Fredag

kl 11–12.00 Registrering, Uppsättning av datorer – Hörsalen

kl 12.00 Introduktion och presentation – Hörsalen

kl 15.00–18.00 Mingel och miniseminarier – Stensalen

00.00 Livrustkammaren stänger för kvällen

Seminarier fredag

15.00 Inledning och välkomna! Karin Nilsson från Riksantikvarieämbetet.

15.15 Presentation av Europeana. David Haskyia.

16.00 Fritt fram! Om att släppa Riksantikvarieämbetets information fri (länk till PDF-rapport). Johanna Berg, Riksantikvarieämbetet.

16.15 Kristina Alexanderson.SE

17.00 Aristotle, the sequel, med Joakim Jardenberg

17.15 Jonas Söderström, InUse och författare av boken Jävla skitsystem.

Lördag

kl 06.00 Livrustkammaren öppnar – Hörsalen

kl 12.00–13.00 Presentation av tävlingsbidragen – Stensalen

kl 13.00–14.00 Lunch Stensalen

kl 14.00 Prisutdelning StensalenHack4Europe

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!