Hur kan skolan arbeta med kulturarvet – Kristina Alexanderson

The Power of heritage – Jonas Söderström

Aristotle 2.0 – Jocke Jardenberg

The presentation, with english voice over.

Fritt fram – Johanna Berg

David Haskiya presenterar Europeana

Miniseminarier

Under fredagens kulturarvsmingel kommer det att hållas ett antal miniseminarier.

Minglet pågår på fredagen mellan 15.00-18.00 för utvecklarna och inbjudna gäster.

Schemat ser ut ungefär så här. Med reservation för ändringar.

Tidsschema

15.00 Inledning och välkomna! Karin Nilsson från Riksantikvarieämbetet.

15.15 Presentation av Europeana. David Haskyia.

16.00 Fritt fram! Om att släppa Riksantikvarieämbetets information fri (länk till PDF-rapport). Johanna Berg, Riksantikvarieämbetet.

16.15 Kristina Alexanderson, .SE

17.00 Aristotle, the sequel, med Joakim Jardenberg

17.15 Jonas Söderström, InUse och författare av boken Jävla skitsystem.

Kulturarvsmingel!

I anslutning till hackathonet anordnar Riksantikvarieämbetet miniseminarier och mingel mellan klockan 15.00 och 18.00, fredagen den 10 juni i Livrustkammaren!

På minglet vill vi ge personer från kulturarvssektorn, institutioner som Vinnova och .SE, departementen och IT-utvecklare möjlighet att möta varandra för att utbyta erfarenheter om hur vi på bästa sätt kan göra kulturarvet tillgängligt och angeläget för alla!

I korta seminarier presenteras Europeana och K-samsök som källor för öppen och länkad data, Johanna Berg presenterar Riksantikvarieämbetets arbete med att CC-licensera sitt bildmaterial och Kristina Alexanderson visar på potentialen i kulturarvsinstitutionernas bildmaterial. Dessutom pratar Joakim Jardenberg och Jonas Söderström om hur öppen data kan komma alla till del!

Vi bjuder på italiensk buffé!

Kontakta Karin Nilsson om du vill komma men saknar en inbjudan.

 

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!