Vad är Hack4Europe Sweden?

Hack4Europe är en serie hackevent organiserade av Europeana och deras samarbetspartners Collections Trust, Museu Picasso, Poznan Supercomputing and Networking Center och Riksantikvarieämbetet. Detta hackathon kommer att gå av stapeln samtidigt i fyra städer (London, Barcelona, Poznan och Stockholm) mellan den 6-11 juni och kommer att skapa en spännande möjlighet att utforska potentialen med öppen kulturarvsdata.

Hack4Europe Sweden arrangeras av Europeana och Riksantikvarieämbet den 10-11 juni 2011 i Livrustkammaren på Stockholms slott.

I detta hackathon kommer upp till 30 utvecklare från Sverige, Norge och Danmark delta. De kommer att ha tillgång till Europeanas stora databaser med över 17 miljoner poster via deras Europeana Search API (inklusive teknisk dokumentation) och även Europeana Linked Open Data Pilot som har cirka tre miljoner poster licensierade under  Creative Commons.

Tanken är att deltagarna ska testa sina kreativa lösningar för att visa de ekonomiska och sociala fördelarna med öppen kulturarvsdata. De bästa och mest kreativa lösningarna kommer att belönas med priser på plats och en finalist från varje Hack4Europe-stad får åka ner till Digital Agenda Assembly i Bryssel den 16-17 juni där Europeanas Neelie Kroes (European Commissioner for Digital Agenda) kommer att presentera vinnaren.

Utvecklarna måste anmäla sitt intresse i förväg. Beroende på hur många som anmäler sig så kommer arrangörerna att välja ut vilka 30 deltagare som får delta. Europeana står för kostnaderna för deltagarna (resa, boende och uppehälle).

För mer info se http://version1.europeana.eu/web/api/hackathons
Twitter hashtag: #hack4europe #hack4europese

Arrangörer:
Riksantikvarieämbetet
Europeana

Kontakt:
Karin Nilsson, Riksantikvarieämbetet

Everything on this site is under a Creative Commons license if not stated otherwise.
Riksantikvarieämbetet

Built on Notes Blog by TDH
Powered by WordPress

That's it - back to the top of page!